Thursday , April 9 2020

Trajnime

MEDPAK në bashkëpunim me Fondacionin “Soros”, “Save Children” dhe Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar ka zhvilluar një numur të konsiderueshem trajnime, seminare, konferenca dhe workshop-e me Kryetarët e degëve të shoqatës, prindër kujdestarë dhe specialistë (mësues, mjekë)

Puna për zbatimin e projekteve ndër vite është përqëndruar në drejtim të aplikimit dhe përhapjes së praktikave gjithëpërfshirëse mësimore e sociale më të përshtatshme, lidhur me arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, në kopshte dhe në shkolla, si dhe në drejtim të rritjes së kapaciteteve prindërore për të kapërcyer sfidat me të cilat ndeshen këta prindër gjatë procesit të rritjes dhe socializimit të fëmijëve të tyre.

Per kete aresye MEDPAK ne bashkepunim me partneret: fondacioni “Soros”, organizata “Save Children”, Fondacioni Shqiptar per te Drejtat e Personave me Aftesi te Kufizuar, si dhe me mbeshtetjen e vazhdueshme te donatoreve Vodafone Albania Foundation, Save Children Albania, US Embassy, Soros – Open Society Foundation,  UNICEF, USAID, etj., dhe me perkrahjen e vazhdueshme te Ministrise se Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, ka zhvilluar nje numur te konsiderueshem trajnimesh, seminaresh, konferebca dhe workshope me Kryetarët e degëve të shoqatës, prindër kujdestarë, specialistë (mësues, mjekë)

Lexo gjithashtu

Thirrje për pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare

Kolegë të nderuar, Kjo është thirrje për pjesëmarrje në: KONFERENCËN E PARË NDËRKOMBËTARE MBI ARËSIMIMIN …