Monday , January 20 2020

FotoGaleri nga Aktivitetet tona

Ativitete me rastin e Global Campaign for Education, “Të Drejta të Barabarta, Mundësi të Barabarta: Arsimi dhe Aftësia e Kufizuar”, Tirane, Elbasan, Gjirokaster, Korçe, Mat etj. Maj 2014

Lexo gjithashtu

Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar

Në kuadër të projektit ”Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar”, Programi Rajonal mbi Demokracinë …