Friday , July 1 2022

FORUM I HAPUR, ELBASAN

“Kujdesi dhe Zhvillimi Gjatë Fëmijërisë së Hershme – Thesar për Gjithë Jetën”

Ditën e mërkurë, më 6 Qershor 2018, ora 11.00,

tek Qendra Kulturore e Fëmijëve Rruga” Ismail Zyma”

në ELBASAN

(ish Qendra Riemar ose ish kinema vullnetari, Pranë korpusit kryesor të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”)

Morën pjesë: Prindër, studentë, edukatorë, mësuesit e çerdheve dhe kopshteve, specialistë që punojnë më fëmijët.

Ekspertë të fushës folën në këtë forum dhe iu përgjigjen pyetjeve të drejtuara nga pjesëmarrësit në sallë për zhvillimin e fëmijërisë së herëshme (0-6 vjeç)

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Drejt një edukimi gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët e moshës parashkollore në Shqipëri” i cili financohet nga Koperacioni Italian për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me MEDPAK.