Sunday , April 21 2019

Thirrje për konsulent

(Mbyllur)

Thirrje për konsulentë në kuadër të projektit “Fuqizimi i Kapaciteteve te Organizatave të shoqërisë civile, për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri” për Hartëzimin e OJF dhe organizatave për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e vlerësimit për rritjen e kapaciteteve.

Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është 11 prill 2018, ora 17.00

Për pyetje dhe më shumë informacion, kontaktoni në adresën e-mail: adrf@albmail.com

Informacion më të zgjeruar e gjeni duke shkarkuar: “Termat e Referencës” [ PDF ]