Sunday , September 22 2019

Trainim me mjekët, Elbasan

Shoqata MEDPAK në partneritet me Save the Children dhe bashkinë Elbasan në kuadrin e zbatimit të projektit “Drejt një arsimi gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët në moshë parashkollore në Shqipëri”, i financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim, ka në fokus përgatitjen e mjekëve për të parë zhvillimin e fëmijëve që në fëmijërinë e tyre të herëshme.

Lexo gjithashtu

FTESË PËR OFERTA: “Ofrim i shërbimeve”

[ Përfunduar ] Shoqata MEDPAK po zbaton ne Bashkine Lezhe projektin “Rritja e kapaciteteve te …