Tuesday , October 4 2022

Të rinjtë me aftësi të kufizuara në “Night to Shine”

Shoqata MEDPAK falënderon ICF Tirana, që ftoi dhe u krijoi mundësinë grupit të të rinjve me aftësi të kufizuara nga Librazhdi, të marin pjesë në Night to Shine.

FotoAlbum nga Aktiviteti