Friday , July 19 2019
img

Takim: “Roli i psikologut në Komisionin e institucionit arsimor të zakonshëm”

Në vazhdimësi të zbatimit të projektit “Promovimi i  të drejtave të  fëmijëve dhe zhvillimi holistik i tyre”, projekt i cili zbatohet nga MEDPAK në partneritet me Save the Children, në datën 13 Qershor 2014 u organizua takim me psikologët e shkollave të projektit me tematikë: Roli i psikologut në  “Komisionin e institucionit arsimor të zakonshëm”

Në takim u diskutua për :

  1. Detyra të psikologut dhe udhëheqjen që duhet ti bëjë ai komisionit në bazë shkolle.
  2. Ngritja e komisionit në bazë shkolle ( në ato pak shkolla ku nuk është ngritur) për vlerësimin e nevojave arsimore të nxënënësve me aftësi të kufizuar dhe vështirësi në të nxënë dhe funksionimi i tij bazuar në Dispozitat Normative të Arsimit Parauniversitar.

Në takim psikologët diskutuan për funksionimin e Komisionit, plotësimi i vlerësimeve dhe ndjekja e punës së nxënësve për një arsim cilësor të tyre.

Në takim u evidentua fakti se në 6 shkolla, nga 14 të përfshira në këtë projekt, nuk kanë psikolog dhe se mungon plotësisht punonjësi social.

Lexo gjithashtu

Takim në Librazhd, “Unë votoj dhe kam të drejtë të dëgjohem”

Sot më, 9 Prill 2019, në Librazhd, u zhvillua takimi midis anëtarëve të Këshillit të …