Sunday , November 17 2019
img

Takim: “Roli i psikologut në Komisionin e institucionit arsimor të zakonshëm”

Në vazhdimësi të zbatimit të projektit “Promovimi i  të drejtave të  fëmijëve dhe zhvillimi holistik i tyre”, projekt i cili zbatohet nga MEDPAK në partneritet me Save the Children, në datën 13 Qershor 2014 u organizua takim me psikologët e shkollave të projektit me tematikë: Roli i psikologut në  “Komisionin e institucionit arsimor të zakonshëm”

Në takim u diskutua për :

  1. Detyra të psikologut dhe udhëheqjen që duhet ti bëjë ai komisionit në bazë shkolle.
  2. Ngritja e komisionit në bazë shkolle ( në ato pak shkolla ku nuk është ngritur) për vlerësimin e nevojave arsimore të nxënënësve me aftësi të kufizuar dhe vështirësi në të nxënë dhe funksionimi i tij bazuar në Dispozitat Normative të Arsimit Parauniversitar.

Në takim psikologët diskutuan për funksionimin e Komisionit, plotësimi i vlerësimeve dhe ndjekja e punës së nxënësve për një arsim cilësor të tyre.

Në takim u evidentua fakti se në 6 shkolla, nga 14 të përfshira në këtë projekt, nuk kanë psikolog dhe se mungon plotësisht punonjësi social.

Lexo gjithashtu

FTESË PËR OFERTË: Ekspert studimor

Shoqata MEDPAK në partneritet me bashkinë Prrenjas, në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore …