Friday , May 29 2020

Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar

Në kuadër të projektit ”Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar”, Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLoAD), që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në partneritet me Bashkinë Prrenjas, vazhdon takimi mujor i prindërve të organizuar në shoqatën MEDPAK, dega Prrenjas.

Pjesëmarrësit u njohën me të drejtën për arsim të fëmijëve me aftësi të kufizuara, realizimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe sherbimet fizioterapi e logopedi për një arsimim cilësor  të tyre.

Lexo gjithashtu

Thirrje për pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare

Kolegë të nderuar, Kjo është thirrje për pjesëmarrje në: KONFERENCËN E PARË NDËRKOMBËTARE MBI ARËSIMIMIN …