Monday , January 20 2020

Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar

Në kuadër të projektit ”Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar”, Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLoAD), që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në partneritet me Bashkinë Prrenjas, vazhdon takimi mujor i prindërve të organizuar në shoqatën MEDPAK, dega Prrenjas.

Pjesëmarrësit u njohën me të drejtën për arsim të fëmijëve me aftësi të kufizuara, realizimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe sherbimet fizioterapi e logopedi për një arsimim cilësor  të tyre.

Lexo gjithashtu

FTESË PËR OFERTË: Ekspert studimor

[ Perfunduar ] Shoqata MEDPAK në partneritet me bashkinë Prrenjas, në kuadër të Programit Rajonal …