Tuesday , August 11 2020

Në Qendrën Ditore PAK, Librazhd

Në Qendrën Ditore për persona me aftësi të kufizuar në qytetin e Librazhdit, gjatë këtyre ditëve, disa nga të rinjtë me aftësi të kufizuar, bazuar në programin: “Rrugët për programe studimi të të rinjve për jetesë të pavarur ” janë duke zhvilluar aktivitete të ndryshme.

20161014
20161
si095
201611
2016101
201610

Ata kanë filluar të mësojnë dhe aftësohen të rregullojnë dhe të mbajnë pastër ambjentin ku qëndrojnë, të servirin një kapuçino për miqtë e tyre si dhe të frekuentojnë ambjentet e lokaleve dhe të japin porosinë.

Përdorimi i lekëve do të jetë dhe aftësia që të rinjtë do të mësojnë në ditët në vazhdim.

Lexo gjithashtu

Ekspert, trajnues për monitorim dhe vlerësim të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Lezhë.

Informacion i përgjithshëm Projekti “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave …