Thursday , November 26 2020

OSBE- mjete didaktike për Qendrën Ditore të Fëmijëvë me AK, në Librazhd

Me mbështetjen e OSBE, në qytetin e Librazhdit, Qendra Ditore e fëmijëvë me Aftësi të Kufizuar, u pais me mjete didaktike bashkohore.

10154540921837770
10154541448722770
10154541435692770
10154541449082770

Krahas kësaj po zbatohet edhe aftësimi i 10 të rinjve, bazuar në programin “Rrugët për programe studimi të të rinjve”, i cili është  ideuar për personat me vështirësi në  të nxënë dhe atyre me aftësi të kufizuara për të zhvilluar aftësitë organizative, mënyrën e sjelljes, gjuhën shqipe  dhe matematikën që janë shumë të domosdoshme për nje jetesë të pavarur në të ardhmen.

“Si të mbajmë pastër ambjentin dhe si të përgatisim një caj për miqtë tanë – këto kanë qenë disa nga aftësitë që të rinjte me aftësi të kufizuar që frekuentojnë Qendrën në Librazhd kanë mësuar gjatë këtyre diteve.

Lexo gjithashtu

Ekspert, trajnues për monitorim dhe vlerësim të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Lezhë.

Informacion i përgjithshëm Projekti “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave …