Tuesday , October 4 2022

Oferta për pajisje të Qendrës për Ofrimin e Shërbimeve, Prrenjas

(Përfunduar)

Shoqata MEDPAK po zbaton në Bashkinë Prrenjas projektin “Shërbime për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar” në kuadër të programit “ReLoad” në bashkëpunim me UNDP dhe Bashkinë Prrenjas.

Në kuadër të këtij projekti, MEDPAK kërkon oferta nga biznese të përpunimit të drurit/mobilieri për realizimin e bazës materiale, pajisjeve dhe mobilieve për paisjen e Qendrës dhe materjale vizibiliteti për Ofrimin e Shërbimeve për Fëmijet me Aftësi të Kufizuar sipas dokumentit bashkëngjitur këtij njoftimi me specfikimet teknike të secilës pajisje.
Kërkesën plotësuar duhet ta dërgoni me postë elektronike në adresën info@medpk.org ose me postë në adresën: Shoqata MEDPAK, Rruga Qazim Murtini, ndërtesa nr 13, lagja nr 2, Librazhd, Shqipëri, deri më datën 10 Nëntor 2019.

Shkarkoni formularin e bazës materiale, pajisjeve dhe mobilieve në Exel Shkarkoni formularin për Materiale Vizibiliteti në Exel