Tuesday , August 11 2020

Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse

Në shkollën “Demir Gashi” në Peshkopi po zbatohet projekti “Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse” Ky projekt është ideuar  dhe po zbatohet , bazuar në prioritetet e dala nga zbatimi i Indeksit të Gjithëpërfshirjes në këtë shkollë, në kuadrin e projektit Arsimimi i Fëmijëve me Nevoja të Veçanta në Edukim

Ne datën 27 mars me gjithë komunitetin shkollor nxënës, mësues dhe prindër u organizua panairi ushqimor “Gatime tradicionale të zonës” Askush në këtë panair nuk vuri re ndryshimet. Ata ishin të shumëllojshëm  në gatime dhe të gjithë shijuan gatimet e njeri tjetrit, pa vënë re ndryshimet që kishin mes tyre.