Tuesday , August 11 2020

Java Globale për Arsimin

img21-27 Prill 2013, Java Globale për Arsimin

“ÇDO FËMIJË KA NEVOJË PËR NJË MËSUES”

Edhe fëmijët me aftësi të kufizuara kanë nevojë për mësues të kualifikuar!

Mësuesi i kualifikuar e arsimon çdo fëmijë, duke u bazuar tek aftësitë që ka secili prej tyre.

Lexo gjithashtu

Ekspert, trajnues për monitorim dhe vlerësim të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Lezhë.

Informacion i përgjithshëm Projekti “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave …