Monday , January 20 2020

Java Globale për Arsimin

img21-27 Prill 2013, Java Globale për Arsimin

“ÇDO FËMIJË KA NEVOJË PËR NJË MËSUES”

Edhe fëmijët me aftësi të kufizuara kanë nevojë për mësues të kualifikuar!

Mësuesi i kualifikuar e arsimon çdo fëmijë, duke u bazuar tek aftësitë që ka secili prej tyre.

Lexo gjithashtu

Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar

Në kuadër të projektit ”Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar”, Programi Rajonal mbi Demokracinë …