Monday , January 20 2020

3 Dhjetori – Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar

Sot në Botë

Fakte mbi aftësinë e kufizuar:

  1. Të paktën 10% e popullsisë së botës, ose 650 milionë njerëz jetojnë me aftësi të kufizuara. (Në Shqipëri vetëm 4.3%)
  2. 20% e të varfërve në botë janë me aftësi të kufizuara (Në Shqipëri s’ka të dhena)
  3. Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuara që nuk ndjekin shkollën është jashtëzakonisht e ndryshueshme dhe është në mes të 65-85% në disa vende afrikane . (Në Shqipëri nga 19 mijë fëmijë të moshës 0-18 vjec vetëm 3 mijë prej tyre janë në shkollë).
  4. Vdekshmëria për fëmijët me aftësi të kufizuara mund të arrijë deri në 80% në vendet ku vdekshmëria nën moshën pesë vjeçare në tërësi është zvogëluar nën 20% (Nuk ka të dhëna të aksesueshmen për vendin tone)
  5. Në shumë vende me të ardhura të ulëta dhe me të ardhura të mesme, vetëm 5-15% e personave me aftësi të kufizuara që kërkojnë pajisje dhe teknologji ndihmëse kanë mundësi ti kenë ato .  (Po kështu është edhe tek ne, por nuk gjenden të dhena)

Lexo gjithashtu

Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar

Në kuadër të projektit ”Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar”, Programi Rajonal mbi Demokracinë …