Thursday , April 9 2020

3 Dhjetor, Dita Botërore për PAK

Në kuadrin e 3 Dhjetor, Ditës Boterore për Personat me Aftësi të Kufizuara në Bashkinë Librazhd ku prej 16 vitesh Bashkia Librazhd në partneritet me MEDPAK jep shërbime për personat me aftësi të kufizuar, me mbështetje të World Vizion, shoqata MEDPAK organizoi një tavolinë pune me pjesëmarrje të përfaqësueseve të bashkisë dhe shoqërise civile me tematikë “Arritje dhe sfida për zbatimin e Konventes për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në Bashkinë Librazhd.”