Monday , January 20 2020

Verprimtari

Trajnime

MEDPAK në bashkëpunim me Fondacionin “Soros”, “Save Children” dhe Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar ka zhvilluar një numur të konsiderueshem trajnime, seminare, konferenca dhe workshop-e me Kryetarët e degëve të shoqatës, prindër kujdestarë dhe specialistë (mësues, mjekë) Puna për …

më tepër »