Saturday , February 29 2020

Verprimtari

Vizitë studimore në Bolonjë, Itali

Zbatimi në praktikë i arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara Në kuadër të projektit “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri”; që po zbatohet nga Save the Children në partneritet me shoqatën Mbrojtja e të Drejtave të Personave me …

më tepër »

Të gjithë sëbashku për një shoqëri më gjithëpërfshirëse

Shoqata MEDPAK në bashkëpunim me “Partnerë për Fëmijët” dhe “World Vision” ftoi në një takim “Koalicionin Shqiptar Aftësia e Kufizuar dhe Zhvillimi” (KShAKZh) me tematikë: “Realizimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe në veçanti i fëmijëve me aftësi të kufizuara kërkon …

më tepër »

Veprimtari me rastin e 3 dhjetorit

MEDPAK – Veprimtari me rastin e 3 Dhjetorit, Dites nderkombetare te Personave me Aftesi te Kufizuara. 2015 Çështjet e përfshirjes : akses (qasje) dhe fuqizim për njerëz të të gjitha aftësive. Nxënësit e shkollave Demir Gashi dhe Haki Stermilli në Peshkopi, 31 Korriku dhe Ali …

më tepër »