Thursday , April 9 2020

Verprimtari

Qendër Komuntare në Librazhd (MEDPAK, Janar 2017)

“Vëmëndje, kujdes, vlerësim nevojash dhe shërbime cilësore, për një jetë dinjitoze për çdo fëmijë”. MEDPAK në bashkëpunim me Bashkinë Librazhd dhe World Vision nisin rrugëtim për ofrimin e shërbimeve të integruara për fëmijët dhe të rinjtë me aftvsi të kufizuar në Librazhd. Qëllimi: Të jepen …

më tepër »

Memorandum bashkëpunimi

MEMORANDUM “Së bashku për një jetë pa pengesa  për personat me aftësi të kufizuara “ Në kuadër të projektit  “Së bashku për një jetë pa pengesa  për personat me aftësi të kufizuara”  financuar nga UNDP, nisur nga interesi i përbashkët për mbrojtjen, dhe promovimin e …

më tepër »

Kampi Veror, Korçë. 2016

Në qytetin e Korçës po zhvillohet kampi veror “Hap pas Hapi”. Kampi organizohet nga MEDPAK dhe World Vision dhe do të shtrihet nga data 18-22 Korrik 2016. Është zgjedhur një ambient që ndodhet në periferi të qytetit, me gjelbërim, ajër të pastër dhe larg zhurmave. …

më tepër »