Monday , January 20 2020

Verprimtari

Memorandum bashkëpunimi

MEMORANDUM “Së bashku për një jetë pa pengesa  për personat me aftësi të kufizuara “ Në kuadër të projektit  “Së bashku për një jetë pa pengesa  për personat me aftësi të kufizuara”  financuar nga UNDP, nisur nga interesi i përbashkët për mbrojtjen, dhe promovimin e …

më tepër »

Kampi Veror, Korçë. 2016

Në qytetin e Korçës po zhvillohet kampi veror “Hap pas Hapi”. Kampi organizohet nga MEDPAK dhe World Vision dhe do të shtrihet nga data 18-22 Korrik 2016. Është zgjedhur një ambient që ndodhet në periferi të qytetit, me gjelbërim, ajër të pastër dhe larg zhurmave. …

më tepër »

Vizitë studimore në Bolonjë, Itali

Zbatimi në praktikë i arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara Në kuadër të projektit “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri”; që po zbatohet nga Save the Children në partneritet me shoqatën Mbrojtja e të Drejtave të Personave me …

më tepër »