Tuesday , October 4 2022

Manuale, Broshura, Buletine

TË GJITHË NË SHKOLLË

PËR TË REGJISTRUAR FËMIJËN NË SHKOLLË DUHET TË DORËZONI NË DREJTORINË E SHKOLLËS: Çertifikatë personale Vërtetim banor lagjeje Librezë vaksinimi Vërtetimin e vizitës tek okulisti Vërtetim nga kopshti që fëmija juaj e ka vazhduar kopshtin Në rast se fëmija juaj ka nevoja të veçanta arsimore …

më tepër »

“Një botë ndryshe”, Buletini 3

Në fund të vitit të dytë të projektit “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri” (Korrik 2014 –Qershor 2016) Projekti “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri” shtrihet në periudhën tre vjeçare (Korrik 2014- Qershor 2017) dhe …

më tepër »

“Një botë ndryshe”, Buletini 2

Ky Buletin del në periudhën kur MEDPAK është duke realizuar projektet: “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri”, dhe projektin “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara”. Projekti “Edukimi Gjithëpërfshirës për …

më tepër »