Tuesday , August 11 2020

Projektet

“Mundësi të barabarta për të gjithë”

Shoqata “MEDPAK” në bashkëpunim me Qendrën e Trajnimit Profesional Rajonal të Qarkut të Elbasanit, e mbeshtetur nga “World Learning” me fonde të USAID, gjatë vitit 2010 zbatoi projektin: “Mundësi të barabarta për të gjithë” Kohëzgjatja e projektit : Mars 2010 – Shkurt 2011 Qëllimi i …

më tepër »

“Arsimi Gjithëpërfshirës – Kërkesë e Mijëvjecarit të Ri”

“MEDPAK” në bashkëpunim me “Save the Children” – Albania, Drejtoritë Rajonale të qyteteve Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër përmes projektit: ”Arsimi gjithëpërfshirës – Kërkesë e Mijëvjecarit të Ri” – 2010, mbështet procesin e arsimimit të fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në shkollat e arsimit bazë. Në …

më tepër »