Monday , January 20 2020

Projektet

“Arsimi Gjithëpërfshirës – Kërkesë e Mijëvjecarit të Ri”

“MEDPAK” në bashkëpunim me “Save the Children” – Albania, Drejtoritë Rajonale të qyteteve Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër përmes projektit: ”Arsimi gjithëpërfshirës – Kërkesë e Mijëvjecarit të Ri” – 2010, mbështet procesin e arsimimit të fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në shkollat e arsimit bazë. Në …

më tepër »