Tuesday , August 11 2020

Projektet

Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse

Në shkollën “Demir Gashi” në Peshkopi po zbatohet projekti “Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse” Ky projekt është ideuar  dhe po zbatohet , bazuar në prioritetet e dala nga zbatimi i Indeksit të Gjithëpërfshirjes në këtë shkollë, në kuadrin e projektit Arsimimi i Fëmijëve me Nevoja të …

më tepër »

Qendër Komuntare në Librazhd (MEDPAK, Janar 2017)

“Vëmëndje, kujdes, vlerësim nevojash dhe shërbime cilësore, për një jetë dinjitoze për çdo fëmijë”. MEDPAK në bashkëpunim me Bashkinë Librazhd dhe World Vision nisin rrugëtim për ofrimin e shërbimeve të integruara për fëmijët dhe të rinjtë me aftvsi të kufizuar në Librazhd. Qëllimi: Të jepen …

më tepër »

Memorandum bashkëpunimi

MEMORANDUM “Së bashku për një jetë pa pengesa  për personat me aftësi të kufizuara “ Në kuadër të projektit  “Së bashku për një jetë pa pengesa  për personat me aftësi të kufizuara”  financuar nga UNDP, nisur nga interesi i përbashkët për mbrojtjen, dhe promovimin e …

më tepër »

Në Qendrën Ditore PAK, Librazhd

Në Qendrën Ditore për persona me aftësi të kufizuar në qytetin e Librazhdit, gjatë këtyre ditëve, disa nga të rinjtë me aftësi të kufizuar, bazuar në programin: “Rrugët për programe studimi të të rinjve për jetesë të pavarur ” janë duke zhvilluar aktivitete të ndryshme. …

më tepër »