Sunday , January 19 2020

Projektet

FTESË PËR OFERTA: NDËRTIM I 4 KATËR RAMPAVE

[ Përfunduar ] MEDPAK në kuadrin e projektit “Më lejo dhe mundëso përfshirjen time”, projekt i cili po zbatohet në kuadrin e programit “Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor /ReLOaD” i cili financohet nga Bashkimi Europian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të …

më tepër »

Kërkohet dizenjues dhe realizues spoti televiziv

– Përfunduar – Titulli i Shërbimit: Dizenjues/realizues spoti televiziv informues mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, me temë: “Më lejo dhe mundëso përfshirjen time“ Aplikimi është i hapur për: Kompani dizenjimi dhe individë/ekspertë të fushës; Vendi: Bashkia Elbasan, njësitë administrative Labinot Fushë, …

më tepër »

Trainim me mjekët, Elbasan

Shoqata MEDPAK në partneritet me Save the Children dhe bashkinë Elbasan në kuadrin e zbatimit të projektit “Drejt një arsimi gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët në moshë parashkollore në Shqipëri”, i financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim, ka në fokus përgatitjen e mjekëve …

më tepër »