Tuesday , October 4 2022

Projektet

Tavolinë e rrubullakët në Berat, Korçë e Dibër

Në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri” që zbatohet nga “World Vision”, Shqipëri, si organizata drejtuese në këtë projekt në bashkëpunim me organizatën Mbrojtja e të Drejtave të Personave …

më tepër »

Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar

Në kuadër të projektit ”Shërbime për Fëmijët me aftësi të kufizuar”, Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLoAD), që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në partneritet me Bashkinë Prrenjas, vazhdon takimi mujor i …

më tepër »

FTESË PËR OFERTË: Ekspert studimor

[ Perfunduar ] Shoqata MEDPAK në partneritet me bashkinë Prrenjas, në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD, projekt i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNDP. Fokusi i këtij projekti është: “Shërbime për Fëmijët me aftësi të …

më tepër »

Oferta për pajisje të Qendrës për Ofrimin e Shërbimeve, Prrenjas

(Përfunduar) Shoqata MEDPAK po zbaton në Bashkinë Prrenjas projektin “Shërbime për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar” në kuadër të programit “ReLoad” në bashkëpunim me UNDP dhe Bashkinë Prrenjas. Në kuadër të këtij projekti, MEDPAK kërkon oferta nga biznese të përpunimit të drurit/mobilieri për realizimin e …

më tepër »