Sunday , October 21 2018

Lajme

Projekti në kuadër të “ReLOaD”

Në kuadrin e programit “Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD)“, inicuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD), me fonde të Bashkimit Europian (BE),  shoqata MEDPAK po zbaton projektin me temë: “Më lejo dhe mundëso përfshirjen time” Projekti ka për …

më tepër »

Kërkohet konsulencë

Lezhë, Korçë, Dibër, Berat World Vision Shqipëri, ADRF dhe MEDPAK në kuadër të projektit “Forcimi i kapacitetet të Organizatave të Shoqërisë Civile për zbatimin e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar në Shqipëri’, financuar nga BE, kërkon të kontraktojë ekspertë për hartimin e …

më tepër »

MEDPAK kërkon vullnetarë

Mbrojtja të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara, është shoqatë jo qeveritare dhe jo fitimprurëse , që punon për realizimin e të drejtave të personave me aftesi të kufizuara, Në kudër të gjithë ndryshimeve në fushën e zhvillimit të shoqërisë edhe për rritjen e …

më tepër »

Falenderim për Z. Luan Deda: “Ndihmë për PAK në Shqipëri

Një falënderim i veçantë për 2017 shkon për Z. Luan Deda, djalë nga Librazhdi dhe banues në Londër, i cili ka dy vjet radhazi që ndërmerr nisma për të kontribuar për shoqatën MEDPAK MEDPAK, nëpërmjet Z. Luan Deda, falënderon nga zemra të gjithë kontribuesit e kësaj nisme Chris …

më tepër »