Friday , August 17 2018
Më të rejat :

Lajme

MEDPAK kërkon vullnetarë

Mbrojtja të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara, është shoqatë jo qeveritare dhe jo fitimprurëse , që punon për realizimin e të drejtave të personave me aftesi të kufizuara, Në kudër të gjithë ndryshimeve në fushën e zhvillimit të shoqërisë edhe për rritjen e …

më tepër »

Falenderim për Z. Luan Deda: “Ndihmë për PAK në Shqipëri

Një falënderim i veçantë për 2017 shkon për Z. Luan Deda, djalë nga Librazhdi dhe banues në Londër, i cili ka dy vjet radhazi që ndërmerr nisma për të kontribuar për shoqatën MEDPAK MEDPAK, nëpërmjet Z. Luan Deda, falënderon nga zemra të gjithë kontribuesit e kësaj nisme Chris …

më tepër »

Projekt i ri me “Save the Children”

“Drejt një edukimi gjithëpërfshirës, për të gjithë fëmijët në moshë parashkollore në Shqipëri” Çdo fëmijë është një vlerë jo vetëm për familjen e vet, por për gjithë shoqërinë – për mirërritjen e tij duhet kujdesi institucioneve dhe shoqërisë. Vendi i zbatimit : Bashkia Elbasan dhe …

më tepër »