Friday , July 19 2019

Lajme

3 dhjetor 2014. “Dita Ndërkombëtare e Aftësisë së Kufizuar”

Në shkollën “Fadil Gurmani”, Elbasan, qeveria e nxënësve në bashkëpunim me MEDPAK, zhvilloi një aktivitet sensibilizues për ditën ndërkombëtare të aftësisë së kufizuar brenda dhe jashtë shkollës. Ata përgatiten mesazhe të thjeshta drejtuar 4 grupeve, prindërve, bashkëmoshatarëve, mësuesve të shkollës dhe komunitetit bazuar në kuptimin …

më tepër »

Broshura: “Gjithëpërfshirja në këndvështrimin tonë”

Në kuadrin e projektit “Promovim i të Drejtave të Fëmijëve për arësim dhe zhvillimin holistik të tyre“, nga MEDPAK, në partneritet me “Save the Children”, në 3 dhjetor 2013 u botua broshura “Gjithëpërfshirja në këndvështrimin tonë” me punime të nxënësve të 14 shkollave të përfshira …

më tepër »