Friday , May 29 2020

Lajme

Vizitë studimore në Bolonjë, Itali

Zbatimi në praktikë i arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara Në kuadër të projektit “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri”; që po zbatohet nga Save the Children në partneritet me shoqatën Mbrojtja e të Drejtave të Personave me …

më tepër »

Të gjithë sëbashku për një shoqëri më gjithëpërfshirëse

Shoqata MEDPAK në bashkëpunim me “Partnerë për Fëmijët” dhe “World Vision” ftoi në një takim “Koalicionin Shqiptar Aftësia e Kufizuar dhe Zhvillimi” (KShAKZh) me tematikë: “Realizimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe në veçanti i fëmijëve me aftësi të kufizuara kërkon …

më tepër »

Dita nderkombetare e personave me aftesi te kufizuara

3 Dhjetor- “Dita Ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara” Motoja  e OKB-së për 3 Dhjetorin e këtij viti është: Çështjet e përfshirjes: qasje dhe fuqizim për njerëz të të gjitha aftësive. Shoqata Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara (MEDPAK) është …

më tepër »