Sunday , March 24 2019

Lajme

Vizitë studimore në Bolonjë, Itali

Zbatimi në praktikë i arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara Në kuadër të projektit “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri”; që po zbatohet nga Save the Children në partneritet me shoqatën Mbrojtja e të Drejtave të Personave me …

më tepër »