Friday , December 14 2018
Më të rejat :

Lajme

Dita nderkombetare e personave me aftesi te kufizuara

3 Dhjetor- “Dita Ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara” Motoja  e OKB-së për 3 Dhjetorin e këtij viti është: Çështjet e përfshirjes: qasje dhe fuqizim për njerëz të të gjitha aftësive. Shoqata Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara (MEDPAK) është …

më tepër »

Vijmë së bashku: kamp veror

Motoja “Vijmë së Bashku” mblodhi në një kamp veror, nxënës të shkollave 9 vjeçare, fëmijë nga komuniteti egjiptian dhe fëmijë me aftësi të kufizuar. Qëllimi i këtij kampi është të promovojë nëpërmjet lojës dhe argëtimit gjithëpërfshirjen sociale, duke pranuar diversitetin dhe duke i ofruar të …

më tepër »