Sunday , March 24 2019

Lajme

FTESË PËR OFERTA: NDËRTIM I 4 KATËR RAMPAVE

MEDPAK në kuadrin e projektit “Më lejo dhe mundëso përfshirjen time”, projekt i cili po zbatohet në kuadrin e programit “Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor /ReLOaD” i cili financohet nga Bashkimi Europian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara, do të …

më tepër »

“Unë Votoj dhe kam të drejtë të dëgjohem”

Shoqata MEDPAK në kuadrin e projektit “Unë Votoj dhe kam të drejtë të dëgjohem”, sot në bashkinë Peqin zhvilloi trajnimin e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe familjarëve të tyre se si personat me Aftësi të Kufizuar do të votojnë në zgjedhjet lokale në qershor …

më tepër »

“Aftesia e Kufizuar” dhe problematikat e saj në Elbasan

Nga FATMIR POPJA marrë nga InfoElbasani -Të kuptuarit e Aftësisë së Kufizuar – Shëndeti është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës njerëzore, madje në mënyrë disi filozofike shpeshherë njerëzit i referohen konceptit të shëndetit si një qëllim në vetvete të “ekzistencës”. Por fatkeqësisht jo …

më tepër »