Friday , December 14 2018
Më të rejat :

3 Dhjetori – Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar

Sot në Botë

Fakte mbi aftësinë e kufizuar:

  1. Të paktën 10% e popullsisë së botës, ose 650 milionë njerëz jetojnë me aftësi të kufizuara. (Në Shqipëri vetëm 4.3%)
  2. 20% e të varfërve në botë janë me aftësi të kufizuara (Në Shqipëri s’ka të dhena)
  3. Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuara që nuk ndjekin shkollën është jashtëzakonisht e ndryshueshme dhe është në mes të 65-85% në disa vende afrikane . (Në Shqipëri nga 19 mijë fëmijë të moshës 0-18 vjec vetëm 3 mijë prej tyre janë në shkollë).
  4. Vdekshmëria për fëmijët me aftësi të kufizuara mund të arrijë deri në 80% në vendet ku vdekshmëria nën moshën pesë vjeçare në tërësi është zvogëluar nën 20% (Nuk ka të dhëna të aksesueshmen për vendin tone)
  5. Në shumë vende me të ardhura të ulëta dhe me të ardhura të mesme, vetëm 5-15% e personave me aftësi të kufizuara që kërkojnë pajisje dhe teknologji ndihmëse kanë mundësi ti kenë ato .  (Po kështu është edhe tek ne, por nuk gjenden të dhena)

Lexo gjithashtu

MEDPAK kërkon trajnerë

Në kuadrin e programit “Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor / ReLOaD” i …